♥♥♥آرمينا جونمي♥♥♥

ضربان زندگي ما

 

[ جمعه 22 اسفند 1393 ] [ 20:48 ] [ مامان مريم ] [موضوع : ] [ ]
كارهاي جديد خاله ريزه ي مامان......

 

خاله ريزه مامان 11 ماه و 28 روز داره


 

قربون خاله ريزم بشم من .تازگي ها اسمت رو گذاشتم خاله ريزه .

 

ميدوني چرا ميگم خاله ريزه الان واست ميگم.

 

تازگيها خيلي خيلي به قاشق علاقه پيدا كردي .حالا كه فكر ميكنم از

 

موقعي كه مسافرت بوديم

 

از بس كه با وسايل آشپزخونه و ظرف و ظروف بازي ميكردي از همون

 

جا عاشق قاشق شدي .

 

يعني هميشه يه قاشق چايي خوري كوچيك دستته ويه طوري واسش

 

ذوق ميكني و خوشحال از اينكه

 

دستته انگار بار اوله ميبيني.واسه همين من هم اسمت رو گذاشتم

 

((((خاله ريزه))))

 

 

(همون برنامه كودكه كه پير زنه  هميشه يه قاشق داشت)

 

خلاصه اينكه همين قاشق دست گرفتنت يه حسن(يا نميدونم شايد

 

خيلي حسن نباشه )

 

به دنبال داشت .باعث شده دوست داشته باشي خودت غذا بخوري

 

وقتي ميخوام غذا بهت بدم و ظرف

 

غذات رو نزديك ميارم قاشقت كه هميشه دستته فرو ميكني توي ظرف

 

غذات و حسابي دورش ميدي

 

ويكم اينور اونور ميمالوني و در آخر ميزاريش توي دهنت ولي خالي.

 

منو ميگي بار اول كه ديدم قاشقت رو توي غذا

 

ميزاري موندم تعجب و منتظر كه ميخواي چكارش كني وقتي گذاشتي

 

توي دهنت اينقدر ذوق زدم كه

 

نگو .ديگه از اين به بعد يه چيزي بايد زير پات پهن كنم .وقتي هم كه

 

خيلي كار خرابي ميكني غر ميزنم

 

كه نكن اين چه كاري و.......بابا ميگه چيه مگه خوشحال نبودي كه

 

دخترم مستقل شده و دوست داره

 

خودش غذا بخوره؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

منم ميمونم  كه چي بگمخیال باطل

 

تازه اگه موقعي كه داري مثلا غذا رو از ظرف ميريزي بيرون و يا قاشقت

 

رو ميمالوني به خودت

 

قاشق رو ازت بگيرم و مزاحم شيطونيت بشم يه جيغي

 

ميزني و گريه ميكني كه نگو و ميگي مزاحم كارم نشو!!!!!!!!!!!!!!

 

ميدوني چرا خوشحال ميشم ميبينم اينكار رو انجام ميدي و خودت

 

دوست داري غذا بخوري؟؟؟؟

 

بيا ادامه مطلب تا برات بگم چرا  و عكسات رو ببين........

 


ادامه مطلب :

 

يه مشكل يا مسئله اي كه باهات دارم اينه كه خودت هيچ چيز خوردني

 

رو خودت نميخوري و نميزاري توي دهنت .مثلا بچه ها نون رو خيلي

 

دوست دارن ولي هركاري ميكنم عمـــــــــــــرا يه تكه

 

نون دستت بگيري چه برسه به اينكه بخوري .به زور كه ميدم دستت

 

پرتش ميكني و دستت رو باز

 

ميكني و باخودت پاك ميكني كه يعني بدت مياد و دستت كثيف ميشه.

 

خیال باطل

 

خلاصه اينكه وقتي ميديدم بچه هاي دوستامون كه ازت كوچيكتر

 

هستند خودشون ميوه ميخورن و يا با

 

دست غذا ميخورن  خيلي غصه ميخوردم كه چرا تو از اين كارا نميكني

 

.ولي يكي از دوستام

 

حرف خوبي زد و گفت برو خدا رو شكر كن كه دخترت اينجوريه. دختر

 

من از وقتي كه خودش دوست داره

 

غذا بخوره از دست من هيچي نميخوره و غذا خوردنش كم شده .

 

خلاصه اينكه كارش نميشه كرد بهر حال خاله ريزه ما يكم وسواسيهچشمک

 

و بدش مياد دستش به چيزي بخوره و دستتش كثيف بشه .

 

تااينكه ديدم سعي كردي با قاشق غذا بخوري فهميدم  كه دخترم چقدر

 

خانمومه بغلو من خبر ندارمماچ

 

عكساي خاله ريزه موقع ميل كردن غذا

 

 

 

 

اول كه قاشق رو برعكس گرفتي

 

 

 

فدات بشم كه گفتم مامان جان برعكس گرفتي منظورم رو فهميدي و

 

درست گرفتي


 

 

 

مامان قربونت بشه بعد از اين همه تلاش واسه غذا خوردن با قاشق

 

آخر قاشق خالي و برعكس ميرسه به دهنت

 

[ جمعه 1 آذر 1392 ] [ 23:09 ] [ مامان مريم ] [موضوع : ] [ ]